تبلیغات
کاردرمانی - خلاقیت درمانی در تمرینات كاردرمانی
کاردرمانی
توسط متخصص کاردرمانی

خلاقیت درمانی در تمرینات كاردرمانی

 

همواره در تعریف كاردرمانی به خلاقیت اشاره شده است.در این پست سعی دارم تا به توضیح خلاقیت در  كاردرمانی بپردازم .

خلاقیت درمانی یكی از بخش های روانی – اجتماعی در كاردرمانی و تمرینات آن است .این رویكرد به افراد كمك می كند تا احساسات آگاهانه و ناآگاهانه خود را بیان كرده و بروز دهند.در طی انجام  اینگونه فعالیت ها ، فرد تضاد های درونی و بیرونی خود را حل می كند بنابراین ، این روش می تواند سبب تغییر شود.این تغییرات شامل بیان Self-Exploration ، Self-Discovery،Self –Determination و Self –help  می باشد.

موارد  و  دستورات كلیدی در مورد رویكرد خلاقیت درمانی :

- هر فرد با توجه به شخصیت ، محیط فیزیكی ، اجتماعی و فرهنگ منحصر به فرد خود در این نوع درمان دخیل می شود.

- در این روش افراد امكان ار انتخاب دارند و مسئول كار خود هستند و دارای پتانسیل برای رشد و ارتقاءخود هستند.

- درمانگر و بیمار هر دو به صورت فعال در این نوع درمان همكاری دارند.

- این موارد برگرفته از تئوری سایكوداینامیك و فلسفه انسانی است كه محور كاردرمانی هستند.

- با در نظر گرفتن این فلسفه منحصر به فرد و تمرینات كاردرمانی در تئوری سایكوداینامیك در واقع بخشی به نام خلاقیت درمانی در كاردرمانی خواهیم داشت.

                                                                                                    

Psychodynamic theory + OT―› Creative therapy

خلاقیت درمانی جزئی از رویكرد سایكوداینامیك است كه در تمرینات كاردرمانی استفاده می شوند.برخی رویكرد های سایكوداینامیك بر اساس زیر مجموعه نظریه های فروید شكل گرفته اند.از ابعاد مهم كار فروید كه در شكل گیری خلاقیت درمانی نقش داشته است  توسط نئو فرویدیسم ها نیز مورد تأیید قرار گرفته است ، كه می تواند بر مردم ، جامعه و فرهنگ و ارتقاء رشد و شخصیت فرد تأثیر داشته باشد.از موارد مهمی كه در رویكرد سایكوداینامیك در طی خلاقیت درمانی اتفاق می افتد این است كه افراد تشویق می شوند كه بر نامه ها را طرح ریزی كنند و مشكلاتشان را تعریف كرده و تشخیص دهند و اشیاء و وسایل مورد نظرشان را تهیه كنند.برای تسهیل این فرآیند درمانگر باید به بیمار اجازه دهد كه خود را بیان كند به خصوص در مورد بیمارانی كه ساكت هستند.از دیگر موارد مهم در این رویكرد این است كه تمام رفتارها  دارای معنا هستند .كلمه رفتار مفهوم گسترده ای دارد كه شامل شیوه روابط بین فردی ، علایم ، آرزوها و نیز بیان خلاق می باشد. 

فرضیه ای كه در این مورد وجود دارد این است كه رفتار ، بیا بیرونی دنیای درونی بیمار است كه توسط تجربیات گذشته او شكل گرفته است .در واقع در خلاقیت درمانی ، رویكرد سایكوداینامیك به گذشته بیمار می پردازد كه شكل دهنده دنیای درونی فرد است و بر دنیای كنونی او نیز تأثیر گذاشته است.به صورت خلاصه وقتی رویكرد سایكوداینامیك در خلاقیت درمانی استفاده می شود درواقع به فرآیند درون فردی و تأثیر آن بر روابط بین فردی می پردازد.در این روش بیمار تشویق میشود كه به صورت فعال در فعالیت هایی شركت كند كه مریوط به زمان حال و اكنون باشد. همنطور كه گفته شد خلاقیت درمانی از تركیب تئوری سایكوداینامیك و ابعادی از فلسفه كاردرمانی ساخته شده است.پس لازم است كه به ابعاد موثر فلسفه كاردرمانی در خلاقیت درمانی پرداخته شود. ابعاد مهم فلسفه كاردرمانی  شامل موارد زیر می باشد :

     -Occupational Performance-  

     -client centeredness- 

     - Activity-  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 خرداد 1389 توسط سپیده جعفری صیادی