تبلیغات
کاردرمانی - نقش کاردرمانی در اختلال یکپارچگی حسی
کاردرمانی
توسط متخصص کاردرمانی
نقش کاردرمانی در اختلال یکپارچگی حسی
مقدمه و هدف
: اختلال یکپارچگی حسی ( Sensory Integration Disorder) که به آن سوء عملکرد یکپارچگی حسی نیز می گویند، عدم توانایی مغز در سازماندهی و پردازش صحیح اطلاعاتی است که توسط حواس مختلف جمع آوری شده است. هدف از این مقاله مروری، بررسی نقش کاردرمانی در درمان اختلال یکپارچگی حسی می باشد.
مواد و روش ها: در جمع آوری این مقاله از منابع زیر استفاده شده است.
بحث: سیستم اعصاب مرکزی اطلاعات حسی را از محیط می گیرد. این اطلاعات توسط مغز و برای ایجاد یک پاسخ رفتاری یا حرکتی  پردازش شده که به فیدبک مناسب نسبت به محیط بیرون منجر می شود. در صورتیکه اطلاعات ورودی به درستی جمع آوری، منتقل و یا پردازش نگردد، باعث ایجاد فیدبک یا پاسخ رفتاری/ حرکتی نامناسب می شود. اگر این الگو در طی زمان ادامه پیدا کند، پروسه ورودی/ خروجی در قالب سوء عملکرد شناختی خود را نشان می دهد که به آن " اختلال یکپارچگی حسی" می گویند. مهم ترین پیامد این اختلال، مشکلات رفتاری و اختلال در یادگیری است. اختلال یکپارچگی حسی به طرق مختلف می تواند تظاهر پیدا کند. گاهی SIDبخشی از یک ناتوانی شدید مثل اوتیسم یا فلج مغزی است. در سایر موارد، این اختلال به تنهایی و به عنوان یک سوء عملکرد رفتاری خفیف تر و یا به عنوان بخشی از ضعف متوسط توجه مثل  ADHDمطرح می شود.
علائم:
  • حساسیت بیش از حد یا کمتر از حد نسبت به لمس، حرکت، نور و صدا
  • مشکلات یادگیری/ تاخیر در موفقیت تحصیلی
  • کنترل محدود توجه
  • سطح فعالیت بسیار بالا یا بسیار پایین
  • مشکلات اجتماعی و عاطفی
درمان اختلال یکپارچگی حسی به کمک کاردرمانی :
نتیجه گیری: کاردرمانی نقشی کلیدی در درمان SIDدارد. کاردرمانگر، تجربیات و ورودی حسی لازم برای کودکان مبتلا به این اختلال را فراهم می کند. این نوع درمان که به آن "رژیم حسی" ی گویند شامل یک فعالیت برنامه ریزی شده است و هدف آن نیز رفع نیازهای سیستم عصبی می باشد. رژیم حسی، حواس نزدیک ( لامسه، وستیبولار و حس عمقی ) را با بکار بردن ترکیبی از تکنیک ها تحریک می کند. روش های آموزش مهارت های حرکتی که به طور معمول شامل آموزش تطبیقی، آموزش حرکت و ژیمناستیک است نیز توسط کاردرمانگر به کار می رود.


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 فروردین 1392 توسط سپیده جعفری صیادی