تبلیغات
کاردرمانی - اصول کلی برای انجام فعالیت های ورزشی در بیماران پارکینسون
کاردرمانی
توسط متخصص کاردرمانی

 اصول كلی برای انجام فعالیتهای ورزشی در بیماران پاركینسون

1- قبل از شروع ورزش، بدن خود را گرم كنید و در انتهای ورزش بدن خود را سرد كنید.
۲-
اگر هدف شما ورزش برای حدود مثلاً 30 دقیقه است در اولین جلسات با 10 دقیقه شروع كنید و به مرور زمان را افزایش دهید.
۳-
ورزش را در یك محیط امن انجام دهید. مواظب باشید سطح زمین سُر نباشد یا مانعی بر سرراه شما نباشد.
۴-
اگر در تعادل مشكل دارید هنگام ورزش با كمك یك میله یا دیوار خود را نگه دارید، اگر انجام ورزش در حالت ایستادن برای شما مشكل است در حالت نشسته یا درازكش بر روی تشك انجام دهید.
۵-
هر زمان كه احساس خستگی كردید ورزش را متوقف كنید. - سعی كنید ورزشهایی كه نیازمند تحرك و شادابی بیشتر هستند انتخاب كنید. همانند: قدم زدن، شنا كردن، ورزشهای آبی، یوگا و ...

 ورزشهای صورت

1- بالابردن ابروها- سپس پایین آوردن
۲-
بستن چشم به طور كامل- سپس به طور كامل بازكردن
۳-
خندیدن و سپس جمع كردن لب‌ها
۴-
بازكردن عرض دهان و سپس بستن
۵-
بیرون آوردن زبان (هرچه بیشتر، بهتر)

ورزشهای شانه و گردن

1- نگاه كردن از یك طرف به طرف دیگر

2- نگاه كردن به سمت بالا و سپس پایین

3- دست‌ها بر روی سینه، آرنج‌ها را به سمت پشت بدن بكشانید بطوریكه شانه‌ها به سمت همدیگر فشرده شوند.

4- چرخاندن شانه‌ها به صورت دایره‌ای.

 ورزشهای بازو

1- هر دو دست را در طرفین بدن و بالای شانه‌ها باز كند و سپس به طور متقاطع بر روی سینه پایین بیاورد.

2- حركت شنا مانند به سمت جلو

3- حركت شنا مانند به سمت عقب

4- هنگام راه‌رفتن، دستهایتان از پهلوی بدن آویزان و در همین حالت بدن خود را به سمت جلو و عقب نوسان دهید.

 

انجام ورزش ها با چوب (Wand Exercise)

نگه داشتن چوب در هر دو دست در حالیكه شانه‌ها از هم فاصله گرفته‌اند.

1- چوب را بالا سر ببرید.

2- حركت دادن چوب در یك حالت دایره‌ای بزرگ

3- حركت دادن چوب به شكل 8 انگلیسی

4- حركت دادن چوب به شكل مورب

ورزش های دست و مچ

1- چرخاندن كف دست به سمت بالا و سپس به سمت پایین بر روی یك میز

2- چرخاندن مچ دست‌ها در یك جهت و سپس در جهت عكس آن

3- كف یك دست به سمت بالا و كف دست دیگر به سمت پایین و برعكس

4- به طور متناوب یك دست را مشت كند و یك دست باز باشد.

5- به صورت جداگانه، با نوك انگشت شست نوك انگشتان دیگر را لمس كند.

ورزش های تنه

1- چرخیدن به یك طرف و برعكس (در حالت ایستاده و نشسته بر روی صندلی)

2- گذاشتن دست‌ها به پهلو و خم شدن به طرفین به طور متناوب

3- از ناحیه كمر به سمت جلو خم شوید و مچ پا را لمس كنید.

4- گذاشتن هر دو دست بر روی ناحیه لگن، از پشت به عقب خم شدن

5- قدم زدن در جا (یك پا جلو، یك پا عقب) در حالت نشسته به روی صندلی

راهكارهای كاردرمانی جهت جلوگیری از افتادن افراد مبتلا به پاركینسون

یكی از ویژگیهای عمومی و رایج بیماری پاركینسون تمایل این افراد به افتادن به سمت عقب می‌باشد كه به طور شایعی در حالتهای زیر اتفاق می‌افتد:

الف) در حالت قدم زدن: برای جلوگیری از افتادن باید موارد زیر را رعایت كرد.

1- با آگاهی قدم بردارید بطوریكه پاهایتان بر روی زمین كشیده نشود.

2- در هنگام ایستادن به طور طولانی مدت سعی كنید پاهایتان از هم فاصله كافی داشته باشند.

3- سعی كنید در حالت ایستادن طولانی مدت، كمی بدن خود را به سمت جلو خم كنید.

4- در هنگام ایستادن سعی كنید بدن خود را از یك طرف به طرف دیگر جابجا كنید تا مانع از خشك شدن بدن و اندامها شود.

ب) در حالت بردن دست بالای سر: جهت جلوگیری از سقوط

1- یك دستتان را روی دیوار قرار دهید.

2- سعی كنید از نردبان یا بالابر استفاده نكنید.

ج) بازكردن درب، وقتی كه درب را می‌كشید: برای جلوگیری از افتادن:

یك میله عمودی بر روی دیوار كنار درب نصب كنید تا با دست دیگر آن را نگه دارید.

د) حمل كردن یك شی در مقابل بدن:

سعی كنید شی را با دو دست حمل نكنید.

ه) قدم برداشته به سمت عقب برای برداشتن یك شی: برای جلوگیری از افتادن:

سعی كنید به یك سمت بچرخید و حركت كنید، زانوها را خم كنید و شی را بردارید یا زمین بگذارید.

ی) تغییر وضعیت سریع بدن: برای جلوگیری از سقوط:

سعی كنید وضعیت بدن را سریع تغییر ندهید. وقتی كه از حالت درازكش بلند می‌شوید حدود 15 ثانیه برروی یك

پهلوی بدن بخوابید سپس بلند شوید و یك جا را به مدت 15 ثانیه نگه دارید و سپس شروع به قدم زدن كنید.
نوشته شده در تاریخ جمعه 5 اسفند 1390 توسط سپیده جعفری صیادی